Centrum Zabaw Dziecięcych „Figle Migle”
1. Centrum zabaw Dziecięcych „Figle Migle” przeznaczone jest dla dzieci do lat 12, nie wyższych niż 150 cm.
2. Wstęp do Centrum zabaw Dziecięcych jest płatny. Koszt zabawy określony jest w cenniku.
3. Dzieci do 12 miesięcy oraz rodzice lub opiekunowie mają wstęp bezpłatny.
4. Przed rozpoczęciem zabawy należy wykupić bilet dla dziecka, oraz zostawić obuwie i ubranie wierzchnie w szatni. Od Pracownika „Figle Migle” opiekun dziecka otrzyma plakietkę z numerkiem, która przynależy do danego dziecka i nie może zostać zgubiona podczas pobytu w Centrum zabaw Dziecięcych.
5. Na czas zabawy uczestnicy zobowiązani są ściągnąć okulary, zegarki, łańcuszki i inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla bawiących się dzieci.
6. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są założyć ochraniacze na obuwie celem zachowania czystości i higieny. Dzieci bawią się w skarpetkach lub stopkach (należy pamiętać aby dzieci nie wchodziły na bosaka lub w pantofelkach na powierzchnię przeznaczoną do zabawy).
7. Plakietkę należy zachować do końca zabawy, jest na niej zaznaczona godzina wejścia. Po zakończeniu zabawy plakietkę należy okazać pracownikowi i na jej podstawie będzie rozliczana ewentualna dopłata.
8. Za bilet zakupiony i niewykorzystany nie zwracamy pieniędzy.
9. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Centrum Zabaw Dziecięcych odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
10. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania obsługi Centrum Zabaw Dziecięcych o schorzeniach lub niepełnosprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
11. Dzieci do szóstego roku życia korzystają z toalet tylko w obecności rodzica lub opiekuna.
12. Wyłącznie osoba pełnoletnia może być opiekunem dziecka.
13. Opiekunowie lub rodzice mogą pozostawić dziecko samodzielnie tylko na własną odpowiedzialność, po wypełnieniu odpowiedniego formularza i pisemnej akceptacji regulaminu.
14. Możliwe jest pozostawienie dziecka ( powyżej trzeciego roku życia) pod opieką personelu wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z pracownikiem Centrum Zabaw Dziecięcych i podpisaniu stosownego oświadczenia.
15. Centrum Zabaw Dziecięcych zastrzega sobie prawo do odmowy możliwości pozostawienia dziecka pod opieką personelu w przypadku dużej liczby dzieci przebywających w „Figle Migle”.
16. Zabrania się wnoszenia własnego jedzenia i napojów na terenie „Figle Migle” wyjątek stanowią butelki ze smoczkiem dla maluszków. Napoje i jedzenie zakupione u Nas spożywamy tylko i wyłącznie przy stolikach ze względów bezpieczeństwa.
17. Na terenie Centrum zabaw Dziecięcych obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania napojów alkoholowych, a także wprowadzania zwierząt. Osoby nietrzeźwe , agresywne, oraz zakłócające spokój dzieci nie będą wpuszczane na teren Centrum Zabaw Dziecięcych.
18. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Centrum Zabaw Dziecięcych.
19. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
20. Zabrania się:
-biegania na terenie Centrum Zabaw Dziecięcych,
-korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
-wspinania się na zewnętrzną część konstrukcji,
-wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnię,
-wynoszenia piłeczek z basenów,
-popychania innych dzieci,
-niszczenia zabawek, oraz pozostałych elementów Centrum Zabaw Dziecięcych,
-zabrania się rodzicom/ opiekunom wchodzenia na konstrukcję,
-przebywania dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
21. Niestosowne zachowanie uczestnika zabawy oraz nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować zakończeniem zabawy przed czasem.
22. Rodzice lub opiekunowie sami kontrolują czas zabawy dzieci, w wypadku przekroczenia czasowego następuje dopłata wg cennika.
23. Za bilet zakupiony i niewykorzystany nie zwracamy pieniędzy.
24. Dzieci bawią się pod ścisłą opieką i na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. Roszczenia zgłoszone po opuszczeniu Centrum Zabaw Dziecięcych zostaną uznane za powstałe poza terenem „Figle Migle”, właściciele oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
25. Sprawy nie ujęte w regulaminie należy skonsultować z obsługą Centrum Zabaw Dziecięcych „Figle Migle” .
26. Wykupienie biletu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

W naszym Centrum rozrywki stawiamy na jakość i bezpieczeństwo. Nasz zespół codziennie sprawdza wszystkie urządzenia. Szczególnie ważna jest dla nas czystość naszych zabawek i bezpieczeństwo dzieci podczas szalonej zabawy w Figle Migle.